Gwarancja

 

W przypadku użytkowania produktu w normalnych warunkach i zgodnie z jego przeznaczeniem, , DOMYOS udziela 5-letniej gwarancji na konstrukcję produktu  i 2-letniej gwarancji na pozostałe części produktu, licząc od daty zakupu produktu  widocznej na paragonie lub fakturze.

 

Zobowiązania DOMYOS w ramach gwarancji ograniczają się do wymiany lub naprawy urządzenia zgodnie z uznaniem DOMYOS.

 

Gwarancja ta nie obowiązuje w następujących przypadkach: 

 

  •    Uszkodzenia powstałego podczas transportu
  •    Wykorzystywania i/lub przechowywania urządzenia na zewnątrz lub w pomieszczeniu o dużej wilgotności (za wyjątkiem trampolin)
  •    Nieprawidłowego montażu
  •    Nieprawidłowego lub nietypowego użytkowania
  •    Nieprawidłowej konserwacji
  •    Naprawy wykonanej przez serwisy nie posiadające autoryzacji DOMYOS
  •    Użytku innego niż prywatny

 

Aby skorzystać z gwarancji na produkt, należy posiadać dowód jego zakupu i zgłosić się do Serwisu w sklepie Decathlon.

 

Strona internetowa producenta: http://www.domyos.com

 

 

Ta gwarancja handlowa nie wyklucza gwarancji stanowionych prawem obowiązującym w kraju zakupu.